ค้นหาไซต์

การขนส่งทางถนน

แม้ในตอนต้นของศตวรรษที่ผ่านมาคนเลี้ยงม้าเพื่อที่จะย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและตอนนี้ม้าขาวถูกแทนที่ด้วยกองเหล็ก ในทางกลับกันกระโดดกลายเป็นวิธีปกติสำหรับความบันเทิง

การขนส่งทางรถยนต์
รถ - นั่นคือสิ่งที่ฝันอยู่ในปัจจุบันและเก่าและหนุ่มสาวเหมือนกัน ไม่ทราบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดสำหรับการเคลื่อนไหวทำให้เสียแต่ละของเราสุขภาพมลพิษสิ่งแวดล้อมจำนวนของพวกเขามีการเติบโตทุกวันมากขึ้น และนี่เป็นเหตุผลที่ในขณะที่เราไม่สามารถนึกภาพชีวิตของเราได้โดยไม่ต้องเดินทางด้วยมอเตอร์ แต่จะรวมถึงไม่เพียง แต่รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้นมันคืออะไร?

การขนส่งทางถนนรวมทุกประเภทการขนส่งที่ไม่ได้อยู่ในรางนำสินค้าหรือผู้โดยสารประเภทต่างๆ ตอนนี้อาชีพด้านโลจิสติกส์ได้แพร่หลายไปมากแล้ว อยู่บนพื้นฐานที่ว่าโลจิสติกส์พัฒนาประเภทการคมนาคมที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าเพื่อการค้าหรือการก่อสร้างการขนส่งระหว่างประเทศหรือการขนส่งอุตสาหกรรม

วันนี้การขนส่งทางถนนของโลกคือตัวเลขที่สำคัญมากในสาขาของเศรษฐกิจใด ๆ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องมีการจัดส่งที่รวดเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณมาก ๆ พวกเขาสามารถเน่าเสียได้สินค้าที่มีค่าซึ่งไม่สามารถขนส่งด้วยวิธีอื่นได้

การขนส่งทางรถยนต์ในรัสเซีย

ดังนั้นด้วยการถือกำเนิดของรถยนต์,องค์กรของการจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคกลายเป็นที่เข้าถึงได้มากที่สุดซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของสาขาของเศรษฐกิจในระดับมาก การปรับปรุงรูปแบบการขนส่งอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มการบริการและมีผลดีต่อการเพิ่มผลกำไร ดังนั้นการขนส่งทางถนนจึงเป็นสถานที่สำคัญระหว่างยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ในการเชื่อมต่อกับความพร้อมใช้งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทบาทของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าการขนส่งทางรถยนต์ในรัสเซียไม่ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับประเทศในแถบตะวันตก เนื่องจากการขนส่งสินค้าทางรถยนต์เป็นไปได้เฉพาะในระยะทางสั้น ๆ และเมื่อเทียบกับร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าการขนส่งสินค้าในต่างประเทศในรัสเซียมีสัดส่วนเพียง 7% ของมูลค่าการขนส่งสินค้าทั้งหมดของประเทศเท่านั้น

การขนส่งทางรถยนต์ของโลก
เนื่องจากในรัสเซียมีปัญหาอย่างมากการพัฒนาเครือข่ายถนนและการดำเนินงานการขนส่งทางถนนไม่สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของค่าขนส่งได้ แม้จะมีทั้งหมดนี้จำนวนรถยนต์รวมถึงรถบรรทุกจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวแทนจากแบรนด์ต่างประเทศไม่เพียง แต่ในประเทศเท่านั้น ดังนั้นบทบาทของระบบขนส่งอื่น ๆ จึงลดลงอย่างมาก การคมนาคมในปัจจุบันถือเป็นคู่แข่งสำคัญในการขนส่งทางรถไฟซึ่งในศตวรรษที่สิบเก้าเป็นเรื่องที่พบมากที่สุด

สรุปผมอยากจะบอกว่าแม้จะมีความจริงที่ว่าการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนถือเป็นสัญญาณสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอารยธรรมตลอดจนระบบเศรษฐกิจและระบบการจัดการอย่าลืมว่าสิ่งนี้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นี่ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข

</ p>
  • การประเมินผล: